skip to Main Content
0723998170 contact@cadastru-intabulare.com
CADASTRU SI INTABULARE GARSONIERE BUCURESTI

CADASTRU SI INTABULARE GARSONIERE BUCURESTI

Intocmire documentatie cadastrala pentru obtinerea numarului cadastral si inscrierea corpului de proprietate (unitatii individuale) in Cartea Funciara.

Pentru a putea intocmi documentatia cadastrala de prima inscriere a unitatii individuale (garsoniera) avem nevoie de urmatoarele acte, acte care difera de la caz la caz:

 1. Acte in copie legalizata
 • Contract de Vanzare-Cumparare,
 • Proces verbal de Predare-Primire (in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat)
 • Sentinta Civila
 • Certificat de Mostenitor
 • Titlu de proprietate teren- in doua copii din care una legalizata;
 1. Acte originale
 • Certificat Fiscal (cu specificatia pentru Cadastru si Intabulare obtinut de la Administratia Financiara)
 1. Fotocopie (copie xerox)
 • Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor
 • Certificat de inregistrare (CUI) in cazul persoanelor juridice eliberat de catre ONRC (Oficiul National al Registrului Comertului)