skip to Main Content
0723998170 contact@cadastru-intabulare.comTaxe cadastru si intabulare conform Ordin ANCPI nr. 16/2019
 1. Avize, receptii si furnizare de date
  • Avize si receptii tehnice
   • Aviz începere lucrari
   • Receptia tehnica pentru lucrari de masuratori terestre
   • Receptia tehnica pentru lucrari de geodezie, fotogrammetrie, cartografie si a documentelor cartografice de uz public
  • Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
   • Harti si planuri (raster)
   • Ortofotoplan 1 px < 20 cm
   • Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm
   • Ortofotoplan 1 px > 50 cm
   • Coordonate altimetrice, planimetrice si 3D
   • Înregistrari GNSS de la o statie permanenta
 2. Servicii de cadastru si publicitate imobiliara
  • Prima înregistrare
   • Receptie cadastrala si înfiintare carte funciara
   • Receptie cu alocare numar cadastral
   • Înfiintare carte funciara
  • Dezlipire/Alipire
   • Receptie dezlipire/alipire
   • Înscriere dezlipire/alipire
  • Intabulare
   • Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice
   • Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice
   • Înscriere ipoteca/privilegiu
  • Notare/Radiere
   • Notare/Radiere în/din cartea funciara
  • Rectificare
   • Îndreptare eroare materiala (include repozitionarea imobilului)
   • Reconstituire carte funciara
  • Actualizare
   • Înscriere constructie
   • Extindere/Radiere constructii
   • Actualizare informatii tehnice
   • Anulare operatiuni cadastrale
  • Informare
   • Consultare documente din arhiva
   • Extras de carte funciara pentru informare
   • Extras de carte funciara pentru autentificare
   • Certificat de sarcini
   • Copii certificate ale documentelor din arhiva
   • Certificat privind identificarea numarului topografic, cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului
   • Extras din planul cadastral
   • Certificat privind înscrierea imobilului în evidentele de cadastru si carte funciara, dupa datele de identificare ale acestuia (judet, localitate, strada, numar)
   • Referat consultare registru proprietari la nivel national
 3. Servicii furnizate în baza unui abonament* (* abonament valabil 12 luni de la data efectuarii platii)
  • TopRo5 1:5000 ROMPOS
   • Servicii de vizualizare (WMS)
   • Servicii pozitionare GNSS în timp real
  • Continutul cartii funciare
   • Copie de carte funciara online
   • Copie de carte funciara online
   • Extras de carte funciara pentru informare online
   • Extras de carte funciara pentru informare online
 4. Autorizarea persoanelor care efectueaza lucrari de cadastru
  • Autorizare
   • Autorizarea persoanelor fizice
   • Autorizarea persoanelor juridice
   • Modificare/Eliberare duplicat a certificatului de autorizare

Ce este cadastrul?

SURSA WIKIPEDIA

Cadastrul a insemnat, in decursul timpului, activitatea umana de inventariere a resurselor funciare, pentru stabilirea impozitelor. In epoca contemporana, cadastrul si-a largit domeniul de aplicare, astfel ca reprezinta evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor bunurilor imobile (pamant, ape, paduri, constructii etc.)

SURSA DEX

Totalitate a lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăți funciare, cu toate caracteristicele lor

Statie totala GeoMax Zoom10 – eMAG.ro

Telemetru cu laser Disto D510 cu bluetooth - masoara distanta pana la 200 m