skip to Main Content
0723998170 contact@cadastru-intabulare.com

Cadastru si intabulare apartamente Sector 1

Pentru a intocmi documentatia de cadastru in vederea intabularii apartamentului avem nevoie de urmatoarele acte (metionate in Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea legii cadastrului si a publicitatiiimobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor actenormative):

 1. COPII LEGALIZATE (la notariat)
  • Contract de vanzare cumparare
  • Contract de vanzare cumparare cu plata în rate
  • Contract de împrumut / rate
  • Adeverinta de achitare integrala
  • Contract de construire
  • Proces verbal de predare-primire apartament
  • Contract de schimb / donatie
  • Contract de partaj
  • Titlu de proprietate
  • Certificat de mostenitor
  • Certificat de casatorie (in cazul in care unul din proprietari si-a schimbat numele in urma casatoriei)
  • Sentinta civila definitiva si irevocabila (Se obtine de la instanta unde a fost emisa)
  • Sentinta de divort (Se obtine de la instanta unde a fost emisa)
 2. ORIGINALE
  • Certificat de atestare fiscala de la Administraţia financiară cu mentiunea “pentru Cadastru şi Întabulare
 3. COPII SIMPLE (fotocopie / copie xerox)
  •  Buletin de identitate proprietar / proprietari
  • Carte de identitate proprietar / proprietari
  • Certificat de inregistrare (pentru persoane juridice)

Ce este cadastrul?

SURSA WIKIPEDIA

Cadastrul a insemnat, in decursul timpului, activitatea umana de inventariere a resurselor funciare, pentru stabilirea impozitelor. In epoca contemporana, cadastrul si-a largit domeniul de aplicare, astfel ca reprezinta evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor bunurilor imobile (pamant, ape, paduri, constructii etc.)

SURSA DEX

Totalitate a lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăți funciare, cu toate caracteristicele lor

cuvinte cheie:
cadastru, intabulare, carte funciara, topografie, geodezie, cartografie, gis, gps, masuratori terestre, parcelare, dezmembrare, comasare, alipire, tarusare, ocpi, ancpi, consultanta, servicii cadastrale, numar cadastral, releveu, relevee constructii, aviz numar postal, masuratori, dezmembrare, comasare, alipire, imobile, constructie noua, ridicare topografica, aviz, pud, puz, pug, materializare axe constructii, cote, curbe de nivel, materializare, limite, proprietate, plan de situatie, plan topo, topografic, profile longitudinale, profile transversale, model digital, 3d, studiu topo, determinari gps, planuri parcelare, extravilan, intravilan, apartamentare, indiviza, schimbare destinatie teren, scoatere teren din circuitul agricol, expert cadastru, bucuresti, ilfov, cadastru bucuresti, cadastru ilfov, intabulare bucuresti, intabulare ilfov, acte cadastru, acte cadastru si intabulare, acte intabulare, acte necesare cadastru, acte necesare intabulare, acte necesare intabulare apartament, acte necesare pt intabulare, cadastru apartament, cadastru ieftin, cadastru ilfov, cadastru intabulare, cadastru preturi, cadastru si intabulare, cadastru si intabulare preturi, carte funciara, extras carte funciara, firme cadastru, firme cadastru si intabulare, intabulare apartament, intabulare carte funciara, intabulare cartea funciara, intabulare casa, intabulare casa noua, intabulare definitie, intabulare si cadastru, intabulare teren, intabularea unui teren, intabulari, oficiu de cadastru bucuresti, oficiul cadastru, pret cadastru, pret cadastru si intabulare, pret carte funciara, preturi cadastru, preturi cadastru si intabulare, rectificare carte funciara, ro cadastru, tarife cadastru, tarife carte funciara, taxa cadastru, taxe cadastru, taxe cadastru si intabulare, taxe intabulare, oficiu de cadastru, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, extras de carte funciara, oficiul de cadastru ilfov, topograf, cadastru sector 1, cadastru sector 2, cadastru sector 3, cadastru sector 4, cadastru sector 5, cadastru sector 6, oficiul de cadastru bucuresti, cadastru si intabulare bucuresti, harta cadastrala bucuresti, cadastru bucuresti, ocpi bucuresti, ancpi bucuresti, intabulare cadastrucadastru si intabulare apartamente sector 1; cadastru si intabulare apartamente sector 2; cadastru si intabulare apartamente sector 3; cadastru si intabulare apartamente sector 4; cadastru si intabulare apartamente sector 5; cadastru si intabulare apartamente sector 6; cadastru si intabulare garsoniere sector 1; cadastru si intabulare garsoniere sector 2; cadastru si intabulare garsoniere sector 3; cadastru si intabulare garsoniere sector 4; cadastru si intabulare garsoniere sector 5; cadastru si intabulare garsoniere sector 6;