skip to Main Content
0723998170 contact@cadastru-intabulare.com

Plan de sitiatie

Un plan de situație al unei proprietăți pe care este amplasată o construcție furnizează o reprezentare detaliată a terenului, evidențiind poziția exactă a clădirilor și a altor elemente relevante. Acest tip de plan este deosebit de util în cadrul procesului de cadastru, pentru identificarea și evidențierea proprietății și a structurilor sale asociate. Iată ce poate include un plan de situație în acest context:

1. Limitele proprietății: Poziționarea exactă a construcției sau construcțiilor de pe teren, cu indicarea dimensiunilor și formei acestora.

2. Clădiri existente: Poziționarea exactă a construcției sau construcțiilor de pe teren, cu indicarea dimensiunilor și formei acestora.

3. Accesul și căile de acces: Reprezentarea modului în care proprietatea este conectată la drumuri sau căi de acces, inclusiv detaliile privind intrările și aleile.

4. Vecinii și limitele comune: Delimitarea limitelor comune cu imobilele vecine.

5. Dimensiuni și măsurători: Furnizarea de dimensiuni precise ale terenului, clădirilor și a altor elemente, măsurate în metri sau alte unități specifice. 

 

 

Tipuri de "Planuri de situatie"

1. Pentru obtinerea autorizatiei de construire PAC.

2. Pentru determinarea amplasamentului, suprafetei si vecinatatile unui teren

3. Pentru determinarea suprafetei imobilului si suprafetei construite in vederea incheierii contractului de inchiriere sa suprafetei de teren curte liber de constructii aferent locuintei proprietate personala, in conformitate cu actul Hotararea consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.209/29.06.2023 prin care a fost aprobat actul cadru de inchiriere a terenurilor, a raporturilor contractuale si a tarifelor pentru terenurile cu destinatia de curte, aferente locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, aflate in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar

4. Pentru o inventariere exacta a situatiei din teren

5. Pentru a verifica limitele si constructiile existente in teren vs. documentatia cadastrala

6. Pentru obtinerea autorizatiei I.S.U.

Ce este cadastrul?

SURSA WIKIPEDIA

Cadastrul a insemnat, in decursul timpului, activitatea umana de inventariere a resurselor funciare, pentru stabilirea impozitelor. In epoca contemporana, cadastrul si-a largit domeniul de aplicare, astfel ca reprezinta evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor bunurilor imobile (pamant, ape, paduri, constructii etc.)

SURSA DEX

Totalitate a lucrărilor tehnice de determinare exactă a unor proprietăți funciare, cu toate caracteristicele lor

cuvinte cheie:
cadastru, intabulare, carte funciara, topografie, geodezie, cartografie, gis, gps, masuratori terestre, parcelare, dezmembrare, comasare, alipire, tarusare, ocpi, ancpi, consultanta, servicii cadastrale, numar cadastral, releveu, relevee constructii, aviz numar postal, masuratori, dezmembrare, comasare, alipire, imobile, constructie noua, ridicare topografica, aviz, pud, puz, pug, materializare axe constructii, cote, curbe de nivel, materializare, limite, proprietate, plan de situatie, plan topo, topografic, profile longitudinale, profile transversale, model digital, 3d, studiu topo, determinari gps, planuri parcelare, extravilan, intravilan, apartamentare, indiviza, schimbare destinatie teren, scoatere teren din circuitul agricol, expert cadastru, bucuresti, ilfov, cadastru bucuresti, cadastru ilfov, intabulare bucuresti, intabulare ilfov, acte cadastru, acte cadastru si intabulare, acte intabulare, acte necesare cadastru, acte necesare intabulare, acte necesare intabulare apartament, acte necesare pt intabulare, cadastru apartament, cadastru ieftin, cadastru ilfov, cadastru intabulare, cadastru preturi, cadastru si intabulare, cadastru si intabulare preturi, carte funciara, extras carte funciara, firme cadastru, firme cadastru si intabulare, intabulare apartament, intabulare carte funciara, intabulare cartea funciara, intabulare casa, intabulare casa noua, intabulare definitie, intabulare si cadastru, intabulare teren, intabularea unui teren, intabulari, oficiu de cadastru bucuresti, oficiul cadastru, pret cadastru, pret cadastru si intabulare, pret carte funciara, preturi cadastru, preturi cadastru si intabulare, rectificare carte funciara, ro cadastru, tarife cadastru, tarife carte funciara, taxa cadastru, taxe cadastru, taxe cadastru si intabulare, taxe intabulare, oficiu de cadastru, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, extras de carte funciara, oficiul de cadastru ilfov, topograf, cadastru sector 1, cadastru sector 2, cadastru sector 3, cadastru sector 4, cadastru sector 5, cadastru sector 6, oficiul de cadastru bucuresti, cadastru si intabulare bucuresti, harta cadastrala bucuresti, cadastru bucuresti, ocpi bucuresti, ancpi bucuresti, intabulare cadastrucadastru si intabulare apartamente sector 1; cadastru si intabulare apartamente sector 2; cadastru si intabulare apartamente sector 3; cadastru si intabulare apartamente sector 4; cadastru si intabulare apartamente sector 5; cadastru si intabulare apartamente sector 6; cadastru si intabulare garsoniere sector 1; cadastru si intabulare garsoniere sector 2; cadastru si intabulare garsoniere sector 3; cadastru si intabulare garsoniere sector 4; cadastru si intabulare garsoniere sector 5; cadastru si intabulare garsoniere sector 6;